Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

                     


​Välkommen till ekologisk bygg

Lite om mig, jag heter Olof Nyström och har haft en enskild firma Grynna Bygg. 


"Bo och Leva sunt " är ett helhetskoncept, som alla behöver för att leva ett hållbart aktiv, balanserat och hälsosamt liv."  

Därför grundade  vi, Larissa, Katja och jag ett AB  " The Green Wave.


Mitt intresse för ekologiskt byggande fick jag när jag läste samhällsplanering på Universitetet i Lund. Jag opponerade på en uppsats om ekobyar. Detta fann jag så intressant att jag aktivt ville medverka till att skapa en självförsörjande ekoby.

Det blev en sådan i Baskemölla, Simrishamns Kommun. Där och då startade jag mitt företag.

Du kan gärna titta på:

                      https://www.youtube.com/watch?v=6dB2g0K45uc


Flera hus byggdes av mitt företag i Baskemölla ekoby, det blev nybyggnader och tillbyggnader och renoveringsarbete utanför ekobyn.

Jag använder bara naturligt och kretsloppsanpassat material som tegel, lera, halm, trä m.m.

Jag utgår från förädlingsgrad, energiåtgång (resursförbrukning vid tillverkning av byggmaterial).

Om ni vill bygga nytt eller bara renovera så planerar vi tillsammans materialval som optimerar husets livslängd och hållbarhet. Det skall bara vara sunda hus av naturligt, ekologiskt material.

Huset skall andas och ha naturlig ventilation och beprövade uppvärmningssystem. 


 Visste Du att:

                      "I ett välbyggt ekohus kommer din puls att sjunka, 

                                ingen stress bara harmoni och balans"